دلگرمی فرهنگیان پس از بیانات و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب


تهران – ایرنا – فرهنگیان امروز پس از بیانات و رهنمودهای رهبری در شبکه‌های اجتماعی و گفت و شنودها اعلام کردند که نسبت به خود و شغلشان دلگرم و امیدوار شدند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85099449/%D8%AF%D9%84%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8