دریافت کارنامه مدرسه با کد ملی کارنامه دانش آموزان مقطع ابتدایی در مای مدیو + کارنامه دانش آموزان تمامی مقاطع تحصیلی

دانش آموزان کلیه مقاطع تحصیلی می توانند پس از اتمام امتحانات و دریافت کارنامه خرداد ماه با استفاده از کد ملی my medu ir به سایت کارنامه مراجعه کنند. شاید این سوال به ذهن شما خطور کرده باشد: زمانی که…
منبع خبر: اندیشه قرن
دسته بندی اخبار: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030402048736294912/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%26%23124%3B-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86