درک دانش آموز از خود و جهان به مشارکت و گفتگو بستگی دارد


تهران-ایرنا- یک معلم گفت: برای دریافت پاسخ به سوالات اساسی دانش آموزان باید با گفتگوهای عمیق فضای مشارکتی ایجاد کرد تا دانش آموزان بتوانند شناخت خوبی از خود و دنیای اطراف خود داشته باشند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85064130/%D8%AF%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA