درصد قابل توجهی از دانشجویان پزشکی از دهک‌های بالای جامعه هستند

دکتر قناعتی، بازنگری سامانه شعاع (سامانه‌ای برای ثبت فعالیت اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم‌پزشکی تهران) را یکی از اولویت‌های دانشگاه دانست و گفت: در طراحی جدید سیستم شعاع، بابد دقت لازم اعمال شود، اشکالات قبلی برطرف شوند.

وی آموزش مجازی را یکی از راهکارهای برقراری عدالت آموزشی عنوان کرد و گفت: با آموزش معمول نمی‌توان به نیازهای جدید پاسخ داد. آموزش مجازی، در ایجاد فرصت برابر آموزشی و جهت‌گیری کسب و کارهای جدید نقش مهمی دارد و دانشگاه باید خود را برای تحولات آینده آماده کند.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402030201146/%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%87%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، از افزایش کیفیت آموزشی دانشگاه خبر داد و گفت: فرایندهای برگزیده دانشگاه در همایش کشوری آموزش پزشکی و همچنین نتایج اعتباربخشی آموزشی بیمارستان‌ها نشان می‌دهد کیفیت آموزشی ارتقاء پیدا کرده است.

رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی تهران برقراری عدالت در آموزش را امری ضروری برشمرد و گفت: درصد قابل توجهی از دانشجویان پزشکی از دهک‌های بالا جامعه هستند و ایجاد فرصت برابر آموزشی، نیازی است که هنوز وجود دارد.

وی با تاکید بر ضرورت پیشگامی این دانشگاه در عرصه تحولات جدید گفت: برای بقای دانشگاه در عرصه بین‌المللی، ورود به تحولات جدید ضروری است و دانشگاه باید در این زمینه پیشگام باشد.

وی درباره سیستم شعاع اظهار کرد: بحث شعاع در دانشگاه سابقه طولانی دارد. درحال حاضر بازنگری و حذف موارد غیرضروری آن به مرحله نهایی رسیده و الکترونیکی شدن ارتقاء و ترفیع و پایش عملکرد اعضای هیئت علمی نیز در سامانه جدید در نظرگرفته شده است.

به گزارش ایسنا، دکتر حسین قناعتی در نشست در نشست هیئت‌رئیسه دانشگاه علوم‌پزشکی تهران ضمن بیان این مطلب خاطرنشان کرد: در دانشگاه مسائلی وجود دارد که بسیار مهم‌تر از آموزش و پژوهش است.

ارتقاء کیفی آموزشی دانشگاه علوم‌پزشکی تهران

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در این نشست معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دکتر محبوبه مافی‌نژاد، مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، روند برگزاری و ویژگی های شانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری و بیست و چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی را تشریح کردند. ارتقاء کمی و کیفی فرایندها، افزایش فرایندهای برتر و قابل تقدیر دانشگاه، اختصاص جایزه تداوم به فرآیندهای اجرایی شده ماندگار، ایجاد لاین بین المللی و تنوع بخشی به برنامه های آن، کارگروه دانشجویی و افزایش ایده های نوآورانه دانشجویی، دوره مهارت های حیاتی یادگیری در آموزش (محیا)، کلینیک مشاوره فردی و ارزشیابی چندبعدی و در لحظه از همایش، از جمله ویژگی های است که به آن اشاره شد.

دکتر فرشاد علامه، معاون آموزشی دانشگاه علوم‌پزشکی تهران در این نشست درباره نتایج اعتباربخشی آموزشی بیمارستان ها گفت: در اعتباربخشی آموزشی که از ۱۴ بیمارستان دانشگاه صورت گرفت، ۷ بیمارستان تایید یکساله و ۷ بیمارستان تایید کامل گرفتند. کسب این نتیجه در مقایسه با دوره قبل نشان از ارتقاء کیفیت آموزشی دانشگاه دارد.