درخشش تیم دانش‌آموزی ایران در مسابقات جهانی علوم و اختراعات ۲۰۲۴ تایوان 


تهران – ایرنا – نماینده علمی و سرپرست تیم ایران گفت: تیم دانش‌آموزی ایران در مسابقات جهانی علوم و اختراعات جهانی تایوان ۲۰۲۴ با درخشش خود کسب مقام چهارم این دوره از مسابقات را کسب کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85375243/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%B4-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B4