داوطلبان آزمون استخدامی آموزگاری از خرید جزوه‌های قبولی خودداری کنند


تهران – ایرنا – وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: داوطلبان از خرید هر گونه جزوه یا دوره‌های قبولی آزمون استخدامی آموزگاری خودداری کرده و تمامی اخبار اطلاع رسانی، توضیحات و اقدامات مورد نیاز را صرفا ازطریق درگاه ملی وزارت آموزش و پرورش و یا کانال رسمی اطلاع رسانی آزمون استخدامی دنبال کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85132031/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C