دانه رباتی هم ساخته شد + فیلم


تهران- ایرنا- یک ربات به شکل دانه (بذر) با توانایی کاوش در خاک بر اساس تغییرات رطوبت، با مواد تجزیه‌پذیر ساخته شد. این دانه قادر است بدون نیاز به باتری یا سایر منابع خارجی انرژی، در محیط حرکت کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85088867/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85