دانلود دفترچه استخدام پرورشی 1403

دانلود دفترچه استخدام پرورشی 1403 ثبت نام آزمون آموزگاری، دبیری و هنرآموز آموزش و پرورش 1403 از 9 تا 14 بهمن ماه آغاز شد. لینک ثبت نام در آزمون دانلود دفترچه آزمون دانلود دفترچه استخدام پرورشی 1403 ثبت نام آزمون آموزگاری، – ثبت نام آزمون آموزگاری، دبیری و هنرآموز آموزش و پرورش …
منبع خبر: کارگزین خبر
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021130810254401536/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C