دانش آموزان یک مدرسه شیراز در آخرین روز ماه رمضان کولاک کردند +فیلم


شیراز-ایرنا-دانش آموزان یک مدرسه در شیراز امروز جمعه یکم اردیبهشت ۱۴۰۲ همزمان با آخرین روز ماه مبارک رمضان قلک‌های عیدی خود را شکستند و مادران زندانی را از حصار آزاد کرده تا گرما بخش زندگی هم کلاسی‌شان باشد و پویش “قلک هایمان کولاک می‌کند” را نیز به راه انداختند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85089342/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF