دانش آموزان غایب مجاز به شرکت در آزمون سراسری نیستند


تهران-ایرنا- بر اساس اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور، دانش آموزان غایب مجاز به ادامه تحصیل نیستند و در صورت شرکت در آزمون سراسری و قبولی در آن، دانشگاه ها مجاز به ثبت نام نیستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85081446/%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF