دانش آموزان سیستان و بلوچستانی بیش از ۶۰ رتبه کشوری کسب کردند


زاهدان- ایرنا- سرپرست اداره کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان گفت: دانش آموزان این استان در ۲ سال اخیر موفق به کسب بیش از ۶۰ رتبه برتر کشوری در رویدادهای مختلف علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی و مهارتی شدند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85184205/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B6%DB%B0-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF