دانش آموزان سال دوازدهم قبل از امتحانات نهایی باید کارت شناسایی عکس دار دریافت کنند

– شرکت کنندگان در امتحانات نهایی باید کارت شناسایی عکس دار (شناسنامه) و (کارت ملی دانش آموزان بزرگسال) را به همراه داشته باشند.

بر اساس اطلاعیه آموزش و پرورش شهر تهران، دانش آموزان پایه دوازدهم باید قبل از امتحانات نهایی کارت شناسایی عکس دار دریافت کنند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402011606934/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1

– دانش آموزان سال دوازدهم باید قبل از امتحانات نهایی کارت شناسایی عکس دار دریافت کنند.

– به روز رسانی تصویر جدید برای شرکت کنندگان امتحان نهایی، در سامانه سیدا توسط مدیران مدارس با هماهنگی کارشناسان فناوری منطقه.

به گزارش ایسنا، آموزش و پرورش شهر تهران با صدور اطلاعیه ای به مدیران مدارس متوسطه دوم اعلام کرد: با توجه به حساسیت برگزاری امتحانات نهایی خرداد 1402، تصحیح الکترونیکی و تاثیر 40 درصدی سوابق مدارس در پی کنکور سراسری، به اطلاع می رساند سرعت عمل ارتقاء و بهبود ارائه خدمات و به منظور تسهیل در روند برگزاری امتحانات نهایی خرداد 1402 بر اساس اجرای بخشنامه صادره در خصوص موضوع مذکور. به منظور جلوگیری از مشکلات احتمالی، موارد زیر باید در اسرع وقت با اطلاع رسانی به موقع توسط مدیران دبیرستان اجرا شود: