دانش آموزان استان فارس ضرب و مرشد خوانی زورخانه را فرا می گیرند

معاون تربیت بدنی وسلامت آموزش و پرورش فارس گفت: استان فارس در اجرای طرح شهید طوقانی یا ورزش صبحگاهی با ضرب اهنگ زورخانه ای جزء استانهای برتر کشور است. – به گزارش خبرگزاری موج فارس ، سیدکاظم حسینی در آیین افتتاح دوره تربیت مدرس استانی کانون مرشدی و ضرب زورخانه ای درمجموعه …
منبع خبر: موج
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020920534907441152/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7