دانشگاه مبدا همه تحولات است؛ سعادت و شقاوت یک ملت از دانشگاه سرچشمه می‌گیرد


تهران- ایرنا- امام راحل همواره به دانشجویان و اساتید توصیه‌ می‌کردند و سعی در آگاه‌سازی آنها نسبت به مسائل روز دنیا داشتند. در بین تمام توصیه‌ها که در وصیت‌نامه سیاسی الهی ایشان نیز بر آنها تاکید شده است،‌ خودباوری، فتح قله‌های علمی، پایبندی به فرهنگ و تمدن شرقی اسلامی و هوشیاری در برابر نفوذ عناصر انحرافی بیش از سایر موارد خودنمایی می‌کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85130138/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A7-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D9%88-%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%88%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87