دانشگاه فرهنگیان می تواند در تالیف کتاب‌های درسی ورود کند


اهواز- ایرنا- رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش گفت: دانشگاه فرهنگیان دارای ظرفیت بالایی در حوزه تخصصی و علمی مربوط به تالیف کتاب‌های درسی و محتوای اثربخش آموزشی است و می تواند به این حوزه ورود کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85100636/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AF