دانشگاه‌ حکیم سبزواری و سنت‌پترزبورگ روسیه تفاهم امضا کردند


سبزوار- ایرنا- دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه “ایتمو” سنت پترزبورگ روسیه به منظور گسترش همکاری‌های بین‌المللی و دیپلماسی علمی، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85117809/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%AA-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D8%B2%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF