دانشگاه الزهرا (س) آماده همکاری با دانشگاه‌های حاشیه اقیانوس هند است


تهران- ایرنا- رئیس دانشگاه الزهرا (س) گفت: این دانشگاه در زمینه‌های مختلف از قبیل توسعه صنعت گردشگری و صنایع دستی محلی، مهارت‌افزایی و دانش کاربردی بانوان با توجه به نیازهای جامعه، رشد هنرهای اسلامی در جوامع مسلمانان و تبادل دانش و فناوری با دانشگاه‌های کشورهای حاشیه اقیانوس هند آماده همکاری است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85122087/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D8%B3-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3