دانشگاه آزاد اسلامی، پلتفرم‌های آموزشی و پژوهشی طراحی می‌کند

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402031409158/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: این دانشگاه در نظر دارد پلتفرم‌های آموزشی و پژوهشی طراحی کند.

به گزارش ایسنا، دکتر محمد علی‌اکبری، معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی از راه‌اندازی و پیش‌بینی نیازمندی‌های سکوی تأمین، تولید و توزیع پلتفرم‌ها خبر داد و گفت: دانشگاه آزاد اسلامی در نظر دارد پلتفرم‌های آموزشی، پژوهشی طراحی کند. 

وی ابراز امیدواری کرد که با حمایت ریاست دانشگاه آزاد اسلامی این پلت‌فرم در سال تحصیلی جدید راه اندازی خواهد شد.

معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی خاطر نشان کرد: هر پلتفرم فعالی پشتوانه مالی خواهد داشت تا خدمات لازم به دانشجو و استاد برای حداکثر همکاری ارائه شود. پلتفرم‌ها باید برای جامعه، اعضای هیأت علمی و دانشجویان مفید باشند. 

وی افزود: در این راستا پلتفرمی که به دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی واگذار شده، پلتفرم تأمین، تولید و توزیع قطعات صنعتی است که قرار است با شرکت تراکتورسازی و مس سونگون انجام شود. بخشی از این سکو مربوط به آموزش است که باید این آموزش ها هدفمند و در راستای همکاری با این پلتفرم برنامه‌ریزی شوند.