دانشمندان یک فرایند جدید سرمایشی ابداع کردند


تهران- ایرنا- دانشمندان یک فرایند سرمایشی جدید موسوم به «یونوکالریک» (ionocaloric) ابداع کردند که ایمن‌تر است و بطور بالقوه می‌تواند جایگزین شیوه‌های کنونی سرمایش شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85184722/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF