دانشمندان: یکی از کشورهای بزرگ جهان در حال دو نیم شدن است


تهران- ایرنا- یک گروه از ژئوفیزیکدان‌ها در یک مطالعه جدید با بررسی تحولات لایه‌ها و صفحات زیرزمینی در فلات تبت می‌گویند یکی بزرگترین کشورهای دنیا یعنی هند در حال دو نیم شدن است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85363524/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA