دانشمندان قرص برافزایشی سیاهچاله را در آزمایشگاه شبیه‌سازی کردند+فیلم


تهران- ایرنا- دانشمندان با ایجاد یک قرص چرخنده از پلاسما در آزمایشگاه، محیط پیرامونی سیاهچاله‌ها را روی زمین شبیه‌سازی کردند. این آزمایش می‌تواند به شناخت بهتر سیاهچاله‌ها و تشکیل ستاره‌ها یاری برساند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85117677/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%B5-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85