دانشجویان معتکف در کلاس درس اعتکاف/ ۱۴۰ مسجد میزبان معتکفان دانشگاهی


تهران- ایرنا- دانشجویان دانشگاه‌های مختلف کشور همزمان با ایام‌البیض از پنجم تا هفتم بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۱۳ تا ۱۵ رجب المرجب ۱۴۴۵ هجری قمری در ۱۴۰ مسجد معتکف می‌شوند تا پیش از حلول ماه‌ رمضان‌الکریم برای ضیافت‌الرحمان آماده شوند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85360490/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%DA%A9%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%81-%DB%B1%DB%B4%DB%B0-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%DA%A9%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C