دانش‌بنیان‌ها پیشران توسعه همه بخش‌ها در کشور هستند


تهران- ایرنا- دبیرکل انجمن فرهنگ‌سازی و توسعه اقتصاد مقاومتی گفت: دانش‌بنیان‌ها به عنوان یک حوزه کلیدی و تاثیرگذار، پیشران توسعه همه بخش‌ها در کشور هستند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85357662/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF