دانش‌آموز کردستانی قهرمان رقابت‌های جهانی کشتی ناشنوایان شد


سنندج-ایرنا-رئیس آموزش وپرورش استثنایی کردستان گفت: بهنیا امامی دانش آموز با نیاز ویژه توانمند سقزی در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جوانان ناشنوایان جهان به مقام قهرمانی رسید.

منبع: https://www.irna.ir/news/85224066/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF