دانش‌آموزان المپیادی‌ در دولت سیزدهم ۳۰ نشان جهانی کسب کردند


تهران – ایرنا – وزیر آموزش و پرورش گفت: دانش آموزان المپیادی در دو سال گذشته ۳۰ نشان جهانی رنگارنگ برای کشورمان کسب کردند در حالی که در چهار سال قبل از آن در مجموع ۲۶ نشان به دست آمده بود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85375873/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%DB%B3%DB%B0-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF