خیرین به مسیرهای پرثمر برای تعلیم و تربیت هدایت شوند


سنندج-ایرنا- نماینده ولی فقیه در کردستان گفت: خیرین مدرسه‌ساز باید به مسیرهایی هدایت شوند که بیشترین ثمر را برای نظام تعلیم و تربیت داشته باشند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85171601/%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AB%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF