خیاطیان: باید روی برش خاص از هوش مصنوعی متمرکز شویم


تهران – ایرنا – رییس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تاکید کرد: باید روی یک برش خاص از هوش مصنوعی به عنوان مثال حوزه آموزش یا سلامت متمرکز شویم و با توسعه زیرساخت‌های لازم، به توسعه این فناوری در این حوزه‌ها کمک کنیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85364901/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85