خوشه‌چینی دانشمندان علوم انسانی، ادعای تنزل رتبه‌ برخی دانشگاه‌ها


تهران- ایرنا- مجموعه آموزش عالی در هفته گذشته رویدادهای مختلفی را برگزار و اخبار متفاوتی را روانه رسانه‌ها کرد؛ برگزاری آیین اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان چهاردهمین جشنواره بین‌المللی فارابی و گشایش پارک بین‌المللی علم و فناوری به‌زودی از جمله مهم‌ترین آنها بود؛ ادعای تنزل رتبه‌ برخی دانشگاه‌ها هم سرخط اخبار شماری از رسانه‌ها بود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85167340/%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%84-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7