خودکفایی ۹۰ درصدی ایران در تامین گندم و گوشت/سرانه مصرف روغن و برنج بالاتر از حد جهانی


تهران- ایرنا- عضو اندیشکده آب، محیط زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی اعلام کرد: براساس گزارش اتاق بازرگانی، ایران در تولید گوشت مرغ و گندم خودکفا است. در تولید گوشت قرمز هم ۸۰ درصد و برنج ۶۰ درصد خودکفایی داریم، همچنین ۹۰ درصد حبوبات مورد نیاز در کشور تولید می شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85119912/%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D9%88-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86