خلاصه مهم ترین اخبار مجلس ۲۴ فروردین; بررسی علل تاخیر در پرداخت حقوق معلمان

بررسی علل تاخیر در پرداخت حقوق معلمان یکی از مهمترین موضوعات موضوعی جلسه علنی امروز (سه شنبه 24 فروردین 1402) شورای اسلامی شهر است که مشروح آن را در لینک های زیر می خوانید. .


منبع: https://www.isna.ir/news/1402011506343/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B5-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA