خروج نهضت سوادآموزی از برزخ ادغام و انحلال/ آینده این سازمان به تدوین اساسنامه جدید گره خورد

مرتفع ساختن معضل بی سوادی مطلق در ایران به ویژه در میان بزرگسالان، طی سال های اخیر همواره مورد توجه بوده و از پیشینه خوبی برخوردار است. – اگر نگاهی به تاریخچه رفع بیسوادی در ایران بیاندازیم، می بینیم که از سال 1320 تا 1357، پنج سازمان با نام های سازمان تعلیمات اکابر، سازمان …
منبع خبر: قدس آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020941522009817088/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D8%AE-%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84%2F-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86