خراسان جنوبی به ۴۵۵ کلاس درس جدید نیاز دارد


بیرجند – ایرنا – سرپرست اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی گفت: ساخت ۴۵۵ کلاس درس جدید برای یک نوبت شدن تمامی مدارس استان الزامی بوده که تحقق آن نیازمند همت خیران و تخصیص اعتبارات ملی است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85183555/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B4%DB%B5%DB%B5-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF