خبر مهم درباره پاداش سنواتی فرهنگیان

امروز بنا به دستور وزارتی آموزش و پرورش پاداش و مرخصی ذخیره سال 1401 جمع بندی و به سامانه متمرکز حقوق و حق التدریس وزارت ارسال گردید (به احتمال زیاد جهت پیش بینی اعتبار از سازمان برنامه و بودجه کشور فعلا به این صورت جمع آوری شده). – مواردی چند لازم هست که خدمت همکاران فرهنگی …
منبع خبر: روز نو
دسته بندی خبر: سیاسی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020301414495623168/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86