خبر مهم از آموزش و پرورش درباره رتبه بندی معلمان تکلیفشان را مشخص کرد!

سرپرست وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه دولت سیزدهم 42 هزار میلیارد تومان برای رتبه بندی معلمان هزینه کرد که نشان دهنده اهمیتی است که برای آموزش و پرورش قائل است گفت: – تاثیر رتبه بندی معلمان در 45 الی 90 درصدی آیتم های حقوق فرهنگیان به گزارش منیبان، رضامراد صحرایی با …
منبع خبر: منیبان
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020305886275753984/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86