خبر خوش شبانه برای معلمان/ تغییر رتبه 65 درصد معلمان بعد از اعتراض/ معلمان حکمشان را در این سایت ببینند

به گزارش ساناپرس، تغییر رتبه 65 درصد معلمان بعد از اعتراض/ معلمان حکمشان را در این سایت ببینند رییس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش گفت: – به گزارش ساناپرس، تغییر رتبه 65 درصد معلمان بعد از اعتراض/ معلمان حکمشان را در این سایت ببینند رییس مرکز …
منبع خبر: سانا پرس
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020617006669699072/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%2F-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF