خبر خوش دولت برای معلمان و آموزش و پرورش

رییس اداره حقوقی، املاک و حمایت قضایی آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران از انتقال سند سه قطعه زمین به نام دولت جمهوری اسلامی ایران، به نمایندگی وزارت آموزش و پرورش خبر داد. –
منبع خبر: 9 صبح
دسته بندی خبر: سیاسی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020243283766011904/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4