خبر خوش برای معلمان!/افزایش فوق العاده ویژه، شامل معلمان نیز می شود

خبر خوش برای معلمان!/افزایش فوق العاده ویژه، شامل معلمان نیز می شود رییس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با یادآوری اینکه در اواخر دی ماه خواستار ترمیم حقوق پرسنل آموزش و پرورش شده بودیم، – خبر خوش برای معلمان!/افزایش فوق العاده ویژه، شامل معلمان نیز می شود آخرین …
منبع خبر: کارگزین خبر
دسته بندی خبر: ورزشی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021100959137394688/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%21%2F%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%D8%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B2