خبر آموزش و پرورش درباره برگزاری امتحانات مدارس

بر اساس اعلام قبلی در فروردین ماه سال جاری، زمان برگزاری امتحانات مدارس 1402 برای امتحانات نهایی از 31 اردیبهشت ماه آغاز و تا 25 خرداد به طول می انجامد. – بر اساس اعلام آموزش و پرورش؛ امتحانات نهایی حدود یک میلیون دانش آموز از 31 اردیبهشت ماه 1402، آغاز می شود. امتحانات نهایی …
منبع خبر: عرشه آنلاین
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020200694671364096/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3