خبری مهم درخصوص واریز معوقات رتبه بندی معلمان امروز یکشنبه 4 تیر

برای پرداخت معوقات رتبه بندی معلمان بازنشسته سال 1400 با سازمان برنامه و بودجه و صندوق بازنشستگی هماهنگی های لازم انجام شد. – به گزارش اینتیتر به نقل از زنهارنیوز، صادق ستاری فرد درباره پرداخت معوقات رتبه بندی بازنشستگان سال 1400 اظهار کرد: برای پرداخت معوقات رتبه بندی …
منبع خبر: این تیتر
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020413669334259712/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87