خانواده‌ها با ورود به عرصه تربیت رسمی دانش‌آموزان، مدارس را یاری کنند


تهران- ایرنا- سخنگوی ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر نقش اثرگذار خانواده‌ها در تربیت فرزندان گفت: فرصت‌هایی وجود دارد که می‌تواند خانواده را به عنوان «ولی تربیتی» دانش آموز وارد عرصه تربیت رسمی و عمومی کند و با حضور این ناظر صاحب حق، کیفیت تربیت را در نظام تربیت رسمی کشور بالاتر برد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85369218/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C