حکم رئیس 5 دانشگاه کشور منتشر شد

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402012613027/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%B5-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

به گزارش ایسنا، به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر محمدعلی زلفی گل طی حکمی دکتر محمدباقر صادقی آزاد را به سمت ریاست دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دکتر امیر مومنی را به سمت ریاست دانشگاه صنعتی همدان و دکتر حامد را منصوب کرد. قدیرزاده به عنوان رئیس دانشگاه کردستان، حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد حسین شریفی را به عنوان رئیس دانشگاه قم و دکتر زهرا ناظم بکایی را به عنوان رئیس دانشگاه الزهرا منصوب کرد.

حکم رئیس 5 دانشگاه کشور منتشر شد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس مصوبه پنجاه و سومین جلسه مورخ 30 فروردین 1402 کمیته انتصاب رؤسای دانشگاه ها – شورای عالی انقلاب فرهنگی، احکامی را برای رؤسای 5 کشور صادر کرد. دانشگاه های کشور برای مدت چهار سال.