حوزه‌های امتحان نهایی به دوربین مدار بسته و راکت سیگنال‌یاب مجهز می‌شوند


تهران – ایرنا – رییس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش گفت: برای تامین امنیت آزمون‌های نهایی، حوزه‌های اجرا به دوربین مداربسته و راکت‌های سیگنال یاب مجهز می‌شوند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85110688/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%84-%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B2