حوزه‌های امتحانی کنکور استان بوشهر به دوربین مداربسته تجهیز شدند


بوشهر- ایرنا – استاندار بوشهر گفت: در راستای ارتقای امنیت حوزه‌های امتحانی، همه ۸۶ حوزه امتحانی به دوربین مداربسته و دستگاه‌های سیگنال‌یاب مجهز شده‌اند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85117543/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF