حمایت کمیته امداد از ۵۰۰۰ دختر نخبه در سراسر کشور

مدیرکل هماهنگی و ارتباطات فرهنگی کمیته امداد گفت: پنج هزار دختر نخبه در سراسر کشور تحت حمایت کمیته امداد قرار دارند.

به گزارش ایسنا، حسین رجبی با اعلام این خبر افزود: تعداد ۲۷۲۸ دانش‌آموز دختر نخبه از حمایت کمیته امداد برخوردار هستند.

وی افزود: همچنین ۱۳۸۳ دانشجو دختر که از شرایط نخبگی برخوردار هستند، تحت حمایت خدمات فرهنگی کمیته امداد هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی کمیته امداد، مدیرکل هماهنگی و ارتباطات فرهنگی کمیته امداد خاطرنشان کرد: ۷۹۰ دختر نخبه در دیگر بخش‌ها، تحت حمایت کمیته امداد هستند.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402030100649/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DB%B5%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1