حمایت آموزش و پرورش از کارکنان مشمول نشده در طرح رتبه‌بندی معلمان


تهران- ایرنا- سرپرست وزارت آموزش و پرورش در نشست پاسخگویی مستقیم به تماس‌های مردمی با اشاره به اینکه به تمامی اعتراضات در زمینه طرح رتبه‌بندی معلمان رسیدگی خواهیم کرد، گفت: تمام تلاش وزارتخانه حمایت از کارکنان مشمول نشده طرح رتبه‌بندی است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85097401/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86