حل مسایل دانشجویان بین‌الملل از اولویت‌های سازمان امور دانشجویان است


تهران-ایرنا- رئیس سازمان امور دانشجویان در نشستی با دانشجویان بین‌الملل گفت: حل مسایل و مشکلات دانشجویان بین‌الملل از اولویت‌های سازمان امور دانشجویان است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85088073/%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86