حقوق معلمان رسما از مهر افزایش یافت/ بدون رتبه ها به این سایت بروند

رییس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش گفت: رتبه های جدید 63 هزار معلم شاغل و 56 هزار معلم بازنشسته صادر شد، همچنین تا نیمه های مهر به طور کامل فرآیند صدور رتبه های جدید به اتمام می رسد. – به گزارش منیبان به نقل از تسنیم، احکام جدید معلمانی که …
منبع خبر: منیبان
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020603146159874048/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%2F-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7