حقوق دستیاران برابر با پزشکان عمومی است

وی با بیان اینکه بر اساس امکانات موجود امسال ظرفیت دوره های تخصصی را 25 درصد افزایش دادیم، ادامه داد: افزایش ظرفیت دوره های تخصصی نیز به 50 درصد رسیده است و از ظرفیت موجود در وزارت بهداشت استفاده کرده ایم. معاون آموزشی و صندلی های خالی را پر کرد. پر کردیم

دکتر باقری فرد خاطرنشان کرد: بحث افزایش ظرفیت رشته های تخصصی و پزشکی عمومی کاملا مستقل از یکدیگر است. کمبودهایی در حوزه تخصصی در کشور وجود دارد. طبق استانداردهای بین المللی نسبت پزشک عمومی به متخصص باید یک به یک باشد اما این نسبت در ایران یک به نصف است. ما کمبود متخصص را در کشور تشخیص می دهیم و بنابراین باید شرایطی را فراهم کنیم که پزشکان عمومی در آزمون دستیاری شرکت کنند.

دکتر باقری فرد با بیان اینکه در نظر داریم حقوق دستیاران پزشک عمومی را افزایش دهیم، گفت: معاونت آموزشی با همکاری معاونت توسعه وزارت بهداشت در نظر دارد این مصوبه را اجرایی کند. اگر سازمان برنامه و بودجه این موضوع را بپذیرد، حقوق دستیاران با حقوق پزشکان عمومی برابری می کند و در صورت انجام موضوع همسان سازی حقوق دستیاران با حقوق پزشکان عمومی، دستیاران کمتر از حقوق پزشکان عمومی برخوردار خواهند شد. نگران مشکلات سخت افزاری باشید

معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اعلام اینکه در حال بررسی افزایش حقوق دستیاران در سطح پزشکان عمومی هستیم، گفت: این مصوبه با همکاری معاونت توسعه اجرایی خواهد شد. وزارت بهداشت و در صورت پذیرش این موضوع از سوی سازمان برنامه و بودجه، حقوق دستیاران افزایش می یابد. برابر حقوق پزشک عمومی است.

در این زمینه معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توضیح داد: حقوق دستیاران نیز در سال جاری افزایش یافته است. بر این اساس حقوق دستیاران مجرد ۸ میلیون تومان و دستیاران متاهل ۱۱ میلیون تومان است. علاوه بر حقوق ثابت، کارایی نیز برای آنها در نظر گرفته شده است.

وی توجه به وضعیت معیشتی دستیاران را یکی از راهکارهای تامین شرایط آموزشی پزشکان عمومی در دوره دستیاری دانست و خاطرنشان کرد: در گذشته دستیاران متخصص یک میلیون و 500 هزار تومان حقوق دریافت می کردند که طبیعتا می شد. با این مبلغ خود را تامین نکنند تا بتوانند ادامه تحصیل دهند و به همین دلیل دستمزد دستیاران پزشکی را حدودا 8 میلیون تومان تعیین کردیم.

دکتر ابوالفضل باقری فرد در گفت وگو با ایسنا. وی درباره افزایش ظرفیت دوره های دستیاری تخصصی و پزشکی عمومی بیان کرد: افزایش ظرفیت این دوره ها کاملا با یکدیگر متفاوت است. یکی از تفاوت های اصلی این است که افزایش ظرفیت دوره پزشکی عمومی کاملاً وابسته به بودجه و تخصیص اعتبار است اما در مورد رشته تخصصی نیاز به برنامه ریزی دارد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402012311341/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF