حقوقم از برادر زیر دیپلمم کمتر است!

رضامراد صحرایی سرپرست وزارت آموزش و پرورش در مراسم آیین گرامیداشت معلم گفت: حقوق منِ استاد تمام از برادرم که شغل آزاد دارد و سوادش زیردیپلم است کمتر است. – مخاطب24 اخبار و تحلیل های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را در هفت روز هفته و در بیست و چهار ساعت شبانه روز در اختیار شما …
منبع خبر: مخاطب 24
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020217731015878656/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D9%85-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%21