حضور ۴۴ دانشگاه کشور در جمع برترین‌های جهان؛  ایران در صدر کشورهای اسلامی


شیراز – ایرنا – ربیس موسسه استنادی علوم جهان اسلام با اعلام نتیجه رتبه بندی موضوعی این پایگاه در ۲۰۲۲، از حضور ۴۴ دانشگاه ایران در این رتبه بندی خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85153459/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DB%B4%DB%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C